Medlemsavgift och årsavgift – vad är skillnaden?

I stadgarna för föreningen är det beslutat att vi har några olika avgifter.

Medlemsavgiften är 200 kronor och betalas när man blir medlem i föreningen. Om en fastighet byter ägare får man inte tillbaka avgiften och den nye ägaren får betala en ny medlemsavgift på 200 kronor för att vara med i föreningen.

Årsavgiften kommer att tas ut varje år när nätet är igång och styrelsen har gjort en budget. Vi uppskattar att det blir en avgift på mellan 200 och 500 kronor för ett helår. I detta ingår serviceavtal för nätet, kostnad för försäkring, bankgiro och hemsida och vi hyr lokal för årsmötet.

Styrelsen hoppas kunna besluta om årsavgiften före sommaren men vi får avvakta och se när fiberinstallationen är klart och ett avtal med kommunikationsoperatören är klar.

Hälsningar Agneta

Vad upphandlar föreningen och vad ska du själv skriva avtal om?

I arbetet med att bygga ut ett fibernät är det många delar som ska ordnas och fungera, många avtal ska tecknas. Just nu håller styrelsen på att upphandla en kommunikationsoperatör. Här kommer en kort förklaring om skillnaden mellan kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör.

Vad gör kommunikationsoperatören?

Föreningen kommer att teckna ett avtal med en kommunikationsoperatör. Detta företag har ansvar för att signalerna går fram i fibern, från ett skåp vid församlingshemmet fram till varje fastighet. Avtalet med kommunikationsoperatören är att det ska vara ett så kallat ”öppet nät” vilket innebär att olika leverantörer kan leverera tjänster i nätet (se nästa punkt).

Vi har räknat med att denna kostnad, ca 1000 kronor/fastighet för en kommunikationsoperatör, ingår i den beräknade anslutningsavgiften.

Vad är en tjänsteleverantör?

När nätet är klart tecknar varje fastighetsägare ett eget avtal med en tjänsteleverantör. Då bestämmer du vilka tjänster du vill ha tex tv, telefoni och bredband. Detta avtal är mellan dig och leverantören, föreningen tecknar inga avtal. Ett öppet nät innebär att man kan välja olika leverantörer. Vi kommer att lämna information om vilka du kan välja mellan.

Om vi är många som vill ha samma tjänster kan vi göra en gemensam förfrågan på pris hos tex Telia, det kan bli lite billigare, men var och en tecknar sitt avtal och får sin faktura.

Agneta