FIBERFÖRENINGEN              

Ordförande: Mikael Svensson

Sekreterare: Jenny Andersson

Kassör, webbansvarig: Mariette Wilhsson

Bykontakt: Anders Johansson 

VATTENFÖRENINGEN

Ordförande: Mikael Svensson

Sekreterare: Jenny Andersson

Kassör: Bo Eckerlid