Föreningen DALA-bygdens fiber ekonomisk förening bildades formellt i april 2013 och registrerades hos Bolagsverket.

Runt om i landet bildas föreningar för att bygga ut fibernät för data- och telekommunikation. I Dala togs för ett par år sedan initiativ till att ansluta intresserade fastigheter till Skaraborgsvatten. En förening för detta bildades och i samband med utbyggnaden av dricksvatten grävdes kanalisationen ner för att möjliggöra också en fiberutbyggnad. Det visade sig finnas ett intresse hos fler fastighetsägarna, än de som var med i vattenföreningen, att vara med i en utbyggnad av fiber. För att bättre kunna hantera dessa båda utbyggnader och driften i framtiden skapades 2013 en ny förening för fiberutbyggnaden.

Frågan om föreningen skulle äga nätet och utbyggnad skulle ske i egen regi eller om nätet skulle överlåtas till en operatör diskuterades och styrelsen beslutade att arbetet skulle ske i föreningens regi och medlemmarna skulle äga nätet.